Propagatie

Propagatie

Propagatie ie belangrijk voor het versturen of ontvangen van radiosignalen.
Op deze pagina’s vindt u verschillende Propagatiegegevens die van belang zijn voor de Zend- en Luisteramateur. Zonder propagatie zijn er op HF geen verbindeng mogelijk.

Propagatie betekent voortplanting van elektromagnetische straling, kortom: van radiogolven en radiosignalen, waaronder alle signalen die met behulp van radiotechniek worden verzonden en ontvangen. Deze wordt beïnvloed door al deze onderstaande factoren: (Bron: Wikipedia)

  1. de kromming van de aarde
  2. elektrisch geladen lagen in de ionosfeer en daarmee samenhangend de zonnestand en de klimaatzones
  3. de sterkte van het signaal, dus het vermogen van de radiozender
  4. poollicht
  5. hemellichamen
  6. fysieke geografische omstandigheden
  7. atmosferische omstandigheden = het weer
  8. activiteiten die een elektromagnetisch veld opwekken: storing
  9. interferentie door een andere zender

Propagatie verschilt bovendien per golflengte dus per frequentie. De toekenning van radio-omroepbanden door de WARC aan radio- en televisiestations, radioamateurs en communicatiesatellieten en van het toegestane frequentiebereik van elektrische apparatuur houdt rekening met de propagatieverschijnselen in het algemeen en die ter plekke.

Er is prachtige software van G4ILO om de propagatie te zien op je PC