Weak Signal

Weak Signal – Meteor scatter – WSJT

Door Joe Taylor K1JT, een astronoom en in 1993 Nobelprijswinnaar in de natuurkunde) , een softwareprogramma ontwikkelt voor meteoorscatter, 6m ionoscatter en EME. Het wordt tevens gebruikt voor zeer zwakke signaalverbindingen op alle banden, inclusief HF.

Deze software, WSJT genaamd bevat de modulatietypen: JT65 – de opvolger van JT44 in oudere versies van de software – wat vooral gebruikt wordt bij zeer moeilijke zwak signaal verbindingen zoals je vind bij EME, tropo of op de HF banden. JT6M is ontwikkeld voor meteoorscatter en iononoscatter op 6 meter en FSK441 voor – met name – meteoorscatter op 2 meter. Van FSK441 zijn 3 versies beschikbaar: FSK441A, B en C.

Het verschil is dat er in de B en C versie foutcorrectie is ingebouwd, echter de consequentie van foutcorrectie is dat de doorvoersnelheid aanzienlijk vermindert. Doorvoersnelheid is van het grootste belang bij meteoorscatter op de hogere VHF en lage UHF banden omdat de reflecties vaak erg kort zijn. Dit is de reden dat normaliter FSK441A gebruikt wordt.

Als u de Website van K1JT wilt bezoeken dan kan dat HIER

Weak Signal – Meteor scatter – WSJT Informatie

Voor sorftware en meer informatie kunt u de website van K1JT HIER bezoeken

WJST Nederlandse uitleg ( PA3CWN)
Demo JT6M van G7CNF

Meer info