Solarflux

SolarFlux – M.U.F informatie

Het aantal zonnevlekken heeft dus een grote invloed op de DX-verbindingen. Er is namelijk een zonnevlekkencyclus van 11 jaar waarin naar een zonnevlekkenmaximum wordt toegewerkt. Weinig zonnevlekkenactiviteit of het ontbreken daarvan belemmert het maken van verre verbindingen. Toch, in jaren met een lage zonnevlekkenactiviteit is ook goede propagatie mogelijk. Op diverse sites op Internet is te vinden wat de DX-propagaties voor dit moment zijn.

Hieronder wat informaite over: